طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه باریکه زمین حد فاصل بین نیروى متخاصم و نیروى خودى به انگلیسی باریکه زمین حد فاصل بین نیروى متخاصم و نیروى خودى یعنی چه

باریکه زمین حد فاصل بین نیروى متخاصم و نیروى خودى

no man's land

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها