معنی و ترجمه کلمه بازى چوگان یا گلف به انگلیسی بازى چوگان یا گلف یعنی چه

بازى چوگان یا گلف

golf

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها