معنی و ترجمه کلمه باطل کننده به انگلیسی باطل کننده یعنی چه

باطل کننده

nullifier
revoker
thwarter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها