طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با آرنج زدن به انگلیسی با آرنج زدن یعنی چه

با آرنج زدن

elbow
nudge

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها