طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با ابهام به انگلیسی با ابهام یعنی چه

با ابهام

ambiguous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها