طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با احتیاط به انگلیسی با احتیاط یعنی چه

با احتیاط

careful
circumspect
discreet
guarded
prudish
warily
wariness

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها