طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با ادراک به انگلیسی با ادراک یعنی چه

با ادراک

sentient

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها