معنی و ترجمه کلمه با برق آب طلا یا نقره دادن به به انگلیسی با برق آب طلا یا نقره دادن به یعنی چه

با برق آب طلا یا نقره دادن به

galvanize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها