طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با بست محکم کردن به انگلیسی با بست محکم کردن یعنی چه

با بست محکم کردن

brace

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها