طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با بى دقتى روى هم سوار شده به انگلیسی با بى دقتى روى هم سوار شده یعنی چه

با بى دقتى روى هم سوار شده

jerry built

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها