طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با تبر زین زدن به انگلیسی با تبر زین زدن یعنی چه

با تبر زین زدن

tomahawk

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها