طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با تزلزل به انگلیسی با تزلزل یعنی چه

با تزلزل

waveringly

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها