طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با تشریفات انجام دادن به انگلیسی با تشریفات انجام دادن یعنی چه

با تشریفات انجام دادن

solemnize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها