طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با ثبات در اثر حرارت به انگلیسی با ثبات در اثر حرارت یعنی چه

با ثبات در اثر حرارت

thermostable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها