طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با ثبات به انگلیسی با ثبات یعنی چه

با ثبات

constant
stable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها