طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با حسن نیت به انگلیسی با حسن نیت یعنی چه

با حسن نیت

bona fide

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها