طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با خاک آهکدار کود دادن به انگلیسی با خاک آهکدار کود دادن یعنی چه

با خاک آهکدار کود دادن

marl

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها