معنی و ترجمه کلمه با خدو آغشتن به انگلیسی با خدو آغشتن یعنی چه

با خدو آغشتن

insalivate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها