طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با خزه پوشاندن به انگلیسی با خزه پوشاندن یعنی چه

با خزه پوشاندن

moss

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها