طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با خونسردى به انگلیسی با خونسردى یعنی چه

با خونسردى

lightly

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها