طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با دقت اشاره کردن به به انگلیسی با دقت اشاره کردن به یعنی چه

با دقت اشاره کردن به

pinpoint

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها