طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با دقت نگاه کردن به انگلیسی با دقت نگاه کردن یعنی چه

با دقت نگاه کردن

gaze
pry

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها