طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با ذکر جزئیات شرح دادن به انگلیسی با ذکر جزئیات شرح دادن یعنی چه

با ذکر جزئیات شرح دادن

particularize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها