معنی و ترجمه کلمه با زور پرتاب کردن به انگلیسی با زور پرتاب کردن یعنی چه

با زور پرتاب کردن

pash

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها