معنی و ترجمه کلمه با سرعت و تعجیل به انگلیسی با سرعت و تعجیل یعنی چه

با سرعت و تعجیل

lickety split

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها