طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با سر و صدا چیزى را شستن به انگلیسی با سر و صدا چیزى را شستن یعنی چه

با سر و صدا چیزى را شستن

swash

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها