طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با سوادى به انگلیسی با سوادى یعنی چه

با سوادى

literacy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها