طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با شانه زور دادن به انگلیسی با شانه زور دادن یعنی چه

با شانه زور دادن

shoulder

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها