طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با شدت ادا کردن به انگلیسی با شدت ادا کردن یعنی چه

با شدت ادا کردن

impact

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها