طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با شرارت بى پایان به انگلیسی با شرارت بى پایان یعنی چه

با شرارت بى پایان

atrocious

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها