طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با شگفتى نگاه کردن به انگلیسی با شگفتى نگاه کردن یعنی چه

با شگفتى نگاه کردن

gape

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها