طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با صداى بلند ادا کردن به انگلیسی با صداى بلند ادا کردن یعنی چه

با صداى بلند ادا کردن

vociferate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها