معنی و ترجمه کلمه با صداى هیس حرکت کردن به انگلیسی با صداى هیس حرکت کردن یعنی چه

با صداى هیس حرکت کردن

whish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها