طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با صمغ پوشاندن به انگلیسی با صمغ پوشاندن یعنی چه

با صمغ پوشاندن

resin
resinate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها