طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با عقل به انگلیسی با عقل یعنی چه

با عقل

intrapsychic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها