طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با علامت صلیب کسى را برکت دادن به انگلیسی با علامت صلیب کسى را برکت دادن یعنی چه

با علامت صلیب کسى را برکت دادن

bless

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها