طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با قسم از گیر چیزى خلاص شدن به انگلیسی با قسم از گیر چیزى خلاص شدن یعنی چه

با قسم از گیر چیزى خلاص شدن

swear out

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها