طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بتدریج محو و ناپدید شدن به انگلیسی بتدریج محو و ناپدید شدن یعنی چه

بتدریج محو و ناپدید شدن

evanesce

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها