طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بدون تبعیض یا طرفدارى به انگلیسی بدون تبعیض یا طرفدارى یعنی چه

بدون تبعیض یا طرفدارى

unprejudiced

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها