معنی و ترجمه کلمه برآمدگى چین خورده مغز به انگلیسی برآمدگى چین خورده مغز یعنی چه

برآمدگى چین خورده مغز

gyrus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها