طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه برانگیزاندن به انگلیسی برانگیزاندن یعنی چه

برانگیزاندن

ferment
yerk

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها