طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه برگرداندنى به انگلیسی برگرداندنى یعنی چه

برگرداندنى

eversible
reversible

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها