طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بریدگى به انگلیسی بریدگى یعنی چه

بریدگى

cut
gash
hyphen
jag
kerf
notch
rift
scissor

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها