طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بر ضد به انگلیسی بر ضد یعنی چه

بر ضد

against
athwart
over against
versus

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها