طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بسامد قطع به انگلیسی بسامد قطع یعنی چه

بسامد قطع

cut off frequency

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها