معنی و ترجمه کلمه بندر واقع در مسیر کشتى به انگلیسی بندر واقع در مسیر کشتى یعنی چه

بندر واقع در مسیر کشتى

port of call

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها