معنی و ترجمه کلمه بهساز گر به انگلیسی بهساز گر یعنی چه

بهساز گر

reformist

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها