معنی و ترجمه کلمه به اصرار تقاضا کردن به انگلیسی به اصرار تقاضا کردن یعنی چه

به اصرار تقاضا کردن

adjure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها