معنی و ترجمه کلمه به باد سپردن به انگلیسی به باد سپردن یعنی چه

به باد سپردن

fluidize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها