طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه به حداقل رساندن به انگلیسی به حداقل رساندن یعنی چه

به حداقل رساندن

minimize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها